Tulokset ja jatkotoimenpiteet

GastroPanel on ainutlaatuinen epämääräisten ylävatsavaivojen diagnostiikkaan tarkoitettu verikoe. Tulokset kertovat mahalaukkusi terveydentilasta sekä mahdollisten jatkotutkimusten tarpeesta. Testi antaa tietoa mahdollisesta vähentyneestä haponerityksestä ja näihin liittyvistä riskeistä sekä suosituksen helikobakteerin häätöhoidosta tai tarvittaessa myös gastroskopiasta.

Normaali GastroPanel-tulos on merkki siitä, että mahalaukun limakalvo toimii oikein ja on terve, ja vatsavaivat ovat toiminnallisia tai johtuvat muusta syystä.

Mikäli GastroPanel-testitulos on poikkeava, keskustele lääkärin kanssa tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja tähystyksen tarpeellisuudesta. Jos kaikki muut merkkiaineet ovat normaalit, mutta testissä löytyy helikobakteeri, on neuvoteltava häätöhoidosta lääkärin kanssa.

Jos testitulos viittaa limakalvon atrofiaan, gastroskopia on aina aiheellinen muutoksen vaikeusasteen toteamiseksi. Joskus löydös viittaa mahahapon alentuneeseen eritykseen PPI-hoidon seurauksena. Tällöin testitulos normaalistuu, kun PPI-hoidossa pidetään tauko. Mikäli GastroPanel-testi kertoo haponerityksen olevan kohonnut, testi normaalistuu kun kokeillaan PPI-lääkitystä kahden viikon ajan.

GastroPanel-testi luokittelee löydöksen johonkin viidestä diagnoosivaihtoehdosta (terve maha, helikobakteeri-infektio, antrumin, korpuksen tai molempien atrofia) ja niiden lisäksi haponerityksen tason kolmeen kategoriaan: normaali, matala tai kohonnut.

Gastroskopia

Gastroskopia eli mahalaukun tähystys on menetelmä, jolla tutkitaan ruokatorven, mahalaukun ja ohutsuolen alkuosaa. Toisin kuin verinäytteestä tehtävä GastroPanel, gastroskopia on invasiivinen eli kajoava diagnostinen toimenpide. Vaikka GastroPanel-testissä todettaisiin hapoton maha, se ei välttämättä edellytä tähystystä, sillä hapottomuuden syy voi olla toiminnallinen eli johtua haponesto- eli PPI-lääkkeistä.

Hakulomake: